<rp id="v1dht"><b id="v1dht"></b></rp>

<th id="v1dht"></th>
<track id="v1dht"></track>
<video id="v1dht"></video>

<strike id="v1dht"><strike id="v1dht"></strike></strike>
<em id="v1dht"><delect id="v1dht"><mark id="v1dht"></mark></delect></em>

  <span id="v1dht"></span>

   <track id="v1dht"></track>

   小信号开关二极管>
   Type Download PD I(AV)

   VR

   VFM IRM trr Case Style
   VFM I(AV) TA=25℃
   IR VR
   mW A V V A μA V ns
   BAS21H BAS21H 200 0.2 250 1.0 0.1 100 200 50 SOD-323
   LL4148 LL4148 500 0.15 75 1 0.01 5 75 4 MELF
   LL4448 LL4448 500 0.15 75 1 0.01 5 75 4 MELF
   1SS181 1SS181 150 0.1 80 1.2 0.1 0.5 80 4 SOT-23
   1SS184 1SS184 150 0.1 80 1.2 0.1 0.5 80 4 SOT-23
   1SS187 1SS187 150 0.1 80 1.2 0.1 0.5 80 4 SOT-23
   1SS190 1SS190 150 0.1 80 1.2 0.1 0.5 80 4 SOT-23
   1SS193 1SS193 150 0.1 80 1.2 0.1 0.5 80 4 SOT-23
   1SS196 1SS196 150 0.1 80 1.2 0.1 0.5 80 4 SOT-23
   1SS226 1SS226 150 0.1 80 1.2 0.1 0.5 80 4 SOT-23
   BAS16 BAS16 225 0.15 75 1.25 0.15 1 75 6 SOT-23
   BAS19 BAS19 200 0.2 100 1.25 0.2 0.1 100 50 SOT-23
   BAS21A BAS21A 225 0.2 250 1.25 0.2 1 200 50 SOT-23
   BAS21C BAS21C 225 0.2 250 1.25 0.2 1 200 50 SOT-23
   BAS21 BAS21 225 0.2 250 1.25 0.2 1 200 50 SOT-23
   BAS21S BAS21S 225 0.2 250 1.25 0.2 1 200 50 SOT-23

   硅塑封整流二极管

   快恢复整流二极管

   高效率二极管

   超快恢复二极管

   小信号肖特基二极管

   肖特基系列二极管

   小信号开关二极管

   硅双向触发二极管

   稳压二极管

   瞬态电压抑制二极管

   光伏二极管

   静电保护二极管

   桥式整流器

   在线客服
   中文国产成人精品久久

   <rp id="v1dht"><b id="v1dht"></b></rp>

   <th id="v1dht"></th>
   <track id="v1dht"></track>
   <video id="v1dht"></video>

   <strike id="v1dht"><strike id="v1dht"></strike></strike>
   <em id="v1dht"><delect id="v1dht"><mark id="v1dht"></mark></delect></em>

    <span id="v1dht"></span>

     <track id="v1dht"></track>