<rp id="v1dht"><b id="v1dht"></b></rp>

<th id="v1dht"></th>
<track id="v1dht"></track>
<video id="v1dht"></video>

<strike id="v1dht"><strike id="v1dht"></strike></strike>
<em id="v1dht"><delect id="v1dht"><mark id="v1dht"></mark></delect></em>

  <span id="v1dht"></span>

   <track id="v1dht"></track>

   瞬态电压抑制二极管>
   Type Download

   Part Number

   VRWM
   VBR VBR IT IR VC IPP PPK Package
   Outlines
   Max Min Max Max
   Uni Bi V (V) (V) mA μA V A W
   P4KE6.8A P4KE6.8A P4KE6.8A P4KE6.8CA 5.8 6.45 7.14 10 300 10.5 39 400 DO-41
   P4KE7.5A P4KE7.5A P4KE7.5A P4KE7.5CA 6.4 7.13 7.88 10 200 11.3 36.3 400 DO-41
   P4KE8.2A P4KE8.2A P4KE8.2A P4KE8.2CA 7.02 7.79 8.61 10 100 12.1 33.9 400 DO-41
   P4KE9.1A P4KE9.1A P4KE9.1A P4KE9.1CA 7.78 8.65 9.55 1 50 13.4 30.6 400 DO-41
   P4KE10A P4KE10A P4KE10A P4KE10CA 8.55 9.5 10.5 1 10 14.5 28.3 400 DO-41
   P4KE11A P4KE11A P4KE11A P4KE11CA 9.87 10.5 11.6 1 1 15.6 26.3 400 DO-41
   P4KE12A P4KE12A P4KE12A P4KE12CA 10.71 11.4 12.6 1 1 16.7 24.6 400 DO-41
   P4KE13A P4KE13A P4KE13A P4KE13CA 11.66 12.4 13.7 1 1 18.2 22.5 400 DO-41
   P4KE15A P4KE15A P4KE15A P4KE15CA 13.44 14.3 15.8 1 1 21.2 19.3 400 DO-41
   P4KE16A P4KE16A P4KE16A P4KE16CA 14.28 15.2 16.8 1 1 22.5 18.2 400 DO-41
   P4KE18A P4KE18A P4KE18A P4KE18CA 16.07 17.1 18.9 1 1 25.5 16.1 400 DO-41
   P4KE20A P4KE20A P4KE20A P4KE20CA 17.96 19 21 1 1 27.7 14.8 400 DO-41
   P4KE22A P4KE22A P4KE22A P4KE22CA 19.74 20.9 23.1 1 1 30.6 13.4 400 DO-41
   P4KE24A P4KE24A P4KE24A P4KE24CA 21.53 22.8 25.2 1 1 33.2 12.3 400 DO-41
   P4KE27A P4KE27A P4KE27A P4KE27CA 24.26 25.7 28.4 1 1 37.5 10.9 400 DO-41
   P4KE30A P4KE30A P4KE30A P4KE30CA 26.88 28.5 31.5 1 1 41.4 9.9 400 DO-41

   硅塑封整流二极管

   快恢复整流二极管

   高效率二极管

   超快恢复二极管

   小信号肖特基二极管

   肖特基系列二极管

   小信号开关二极管

   硅双向触发二极管

   稳压二极管

   瞬态电压抑制二极管

   光伏二极管

   静电保护二极管

   桥式整流器

   在线客服
   中文国产成人精品久久

   <rp id="v1dht"><b id="v1dht"></b></rp>

   <th id="v1dht"></th>
   <track id="v1dht"></track>
   <video id="v1dht"></video>

   <strike id="v1dht"><strike id="v1dht"></strike></strike>
   <em id="v1dht"><delect id="v1dht"><mark id="v1dht"></mark></delect></em>

    <span id="v1dht"></span>

     <track id="v1dht"></track>