<rp id="v1dht"><b id="v1dht"></b></rp>

<th id="v1dht"></th>
<track id="v1dht"></track>
<video id="v1dht"></video>

<strike id="v1dht"><strike id="v1dht"></strike></strike>
<em id="v1dht"><delect id="v1dht"><mark id="v1dht"></mark></delect></em>

  <span id="v1dht"></span>

   <track id="v1dht"></track>

   光伏二极管>
   Type Download I(AV)

   VRRM


   (I=IRM)

   VFM IRM Case Style
   VFM I(AV) TA=25℃
   A V V A mA
   10SQ030 10SQ030 10 30 0.55 10 0.1 R-6
   10SQ035 10SQ035 10 35 0.55 10 0.1 R-6
   10SQ040 10SQ040 10 40 0.55 10 0.1 R-6
   10SQ045 10SQ045 10 45 0.55 10 0.1 R-6
   10SQ050 10SQ050 10 50 0.7 10 0.1 R-6
   10SQ060 10SQ060 10 60 0.7 10 0.1 R-6
   10SQ080 10SQ080 10 80 0.8 10 0.1 R-6
   10SQ100 10SQ100 10 100 0.8 10 0.1 R-6
   12SQ030 12SQ030 12 30 0.55 12 0.1 R-6
   12SQ035 12SQ035 12 35 0.55 12 0.1 R-6
   12SQ040 12SQ040 12 40 0.55 12 0.1 R-6
   12SQ045 12SQ045 12 45 0.55 12 0.1 R-6
   12SQ050 12SQ050 12 50 0.7 12 0.1 R-6
   12SQ060 12SQ060 12 60 0.7 12 0.1 R-6
   12SQ080 12SQ080 12 80 0.8 12 0.1 R-6
   12SQ100 12SQ100 12 100 0.8 12 0.1 R-6

   硅塑封整流二极管

   快恢复整流二极管

   高效率二极管

   超快恢复二极管

   小信号肖特基二极管

   肖特基系列二极管

   小信号开关二极管

   硅双向触发二极管

   稳压二极管

   瞬态电压抑制二极管

   光伏二极管

   静电保护二极管

   桥式整流器

   在线客服
   中文国产成人精品久久

   <rp id="v1dht"><b id="v1dht"></b></rp>

   <th id="v1dht"></th>
   <track id="v1dht"></track>
   <video id="v1dht"></video>

   <strike id="v1dht"><strike id="v1dht"></strike></strike>
   <em id="v1dht"><delect id="v1dht"><mark id="v1dht"></mark></delect></em>

    <span id="v1dht"></span>

     <track id="v1dht"></track>